Jet Pulse Filtreler, (Torbalı Filtreler)
2.000 - 250.000 m³/h kapasite aralığı.
Her türlü işletme şartlarına uygun özel tasarım.
Filtre çıkışında Çevre Mevzuatının altında emisyon değerleri.
Tutulacak tozun yükü ve kimyasal yapısına, akışkanın nem ve sıcaklığına uygun kumaşlardan üretilen filtre torbaları.
Tam otomatik, PLC Kumanda ünitesi ve geliştirilmiş  temizleme sistemi sayesinde minimum basınçlı hava sarfiyatı.
Elektro galvaniz kaplı, filtre torba telleri.
İhtiyaca bağlı, her modülde patlama kapağı.
Tamamı civatalı montaj şeklinde, çelik şase üzerine oturtulmuş rijid sistem.
Otomatik temizleme sistemi sayesinde bakım ve işletme maliyetleri çok düşük, filtre verimi ve filtre ömrü çok yüksektir.
Jet Puls Filtre Broşürü
Silo üstü Filtre
Jet  Puls Filtrelerin Teknik Özellikleri
Jet Puls Filtre Sistemleri
Toz Ayrıştırma İlkeleri;

Torbalı filtrelerde toz ayrışımı, üç farklı ayrışım olgusu ile gerçekleşir; İri taneler doku örgüsü nedeni ile (örneğin 75 ila 150 mikron) %100 oranında
tutulur (Tane çapları büyüdükçe eylemsizlik nedeni ile dokular arasından geçişte, önce buralarda tutulur). İnce taneler delikler arasından hava akımını
izleyerek doku içinden ayrışmazlar. Bu toz taneleri statik elektrikle yüklü doku fazları tarafından çekilerek tutulur. Bu ayrışım olguları, gerek iri ve
gerek ince toz tanelerinin yaklaşık %99 oranında ayrışmasını sağlar. Bu bağlamda gerek tesis yapımcılarının ve gerek işletmecilerin filtreden sonraki
toz içeriğinin yönergelerde belirtilen değerlerin üstüne çıkmamasına dikkat etmeleri gerekir. Dikkatlice etüt edilerek kurulmuş tesislerden, yapılan
deney sonuçlarına göre elyaflı bir filtreden geçen havadaki kalıcı toz miktarının 5-50 mg/m3 arasında olduğu bilinmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere
Türkiye Çevre Yönetmeliğinde bu değer 20 mg/m3'tür kirli gaz, torba filtreden geçerken, parçacıklar fibere ve/veya diğer parçacıklara tutunarak gaz
ortamdan ayrılır. Ancak oluşan toz pastası, gaz akışına karşı aşırı direnci önlemek üzere belirli aralıklarda temizlenir. Zaman içinde ince parçacıklar
torba filtreye derinlemesine nüfuz eder ve eğer temizlenmezse torbayı iş göremez hale getirebilir.
Tel: +90 312 395 85 51
Endüstriyel Fan ve Filtre Sistemleri İmalatı